Historie

BHC Jílové bylo prvně založeno v roce 1991 s majoritní účastí německé firmy Berghöfer Kassel jako akciová společnost. Cílem bylo levně vyrábět pro německého akcionáře a současně uspokojovat poptávku českého trhu. Jednalo se o 3 hlavní druhy výrobků, a to:

  • kovové vlnovcové hadice tuboflex
  • vlnovcové kompenzátory
  • hadice a kompenzátory z PTFE

Firma ve velice krátké době získala velký podíl na českém trhu a počet pracovníků se úspěšně rozrůstal. V roce 1994 byla německá firma koupena anglickým nadnárodním uskupením Senior Flexonics s celosvětovou působností. To pro tehdejší BHC znamenalo další prudký rozvoj, neboť bylo rozhodnuto, že se budou vyrábět kompenzátory pro kanadský a americký trh. Ke konci minulého tisíciletí Senior Flexonics koupil společnost Bredan v Dánsku a BHC Jílové přešlo pod její řízení. V roce 2001 došlo k přestěhování firmy do nových větších výrobních prostor.

V roce 2002 koupila firma KE-Burgmann Dánsko, která je součástí společnosti Burgmann Německo, firmu Bredan a tím i BHC Jílové. BHC Jílové a. s. bylo zlikvidováno a vymazáno z obchodního rejstříku. Osobně jsem tuto firmu v roce 1991 zakládal, byl jejím ředitelem a později i likvidátorem. V nové firmě KE-Burgmann Czech s. r. o. jsem byl jmenován jednatelem a v této funkci jsem skončil v roce 2005. Založil jsem opětovně firmu na výrobu hadic a kompenzátorů, tentokrát bez jakékoliv cizí účasti. Kromě těchto výrobků se firma ještě zabývá výrobou ocelových konstrukcí, schodů a nerezového zábradlí včetně jejich montáže.

V roce 2011 byla firma přestěhována do prostorů firmy Zíta KOVO s.r.o. v Kamenném Přívoze s cílem postupného slučování a jednotného vedení. Tato firma se zabývá ocelovými konstrukcemi dle požadavků zákazníka nebo dle dodané projektové dokumentace, dále je schopna provádět opravy a rekonstrukce zařízení v kamenolomech a pískovnách včetně otěru odolných komponent, vyrábět korby a kontejnery pro nákladní auta z ocele, otěru vzdorné ocele a hliníku.

V lednu roku 2013 dochází k přejmenování firmy Zíta KOVO s.r.o. na BHC Jílové s.r.o. Od této chvíle dochází k převádění výroby kovových hadic a kompenzátorů do nově přejmenované firmy, přičemž původní výrobní kapacity zůstávají zachovány. Firma nyní disponuje zkušeným týmem pracovníků a odborníků. Strojní vybavení je rovněž na vysoké úrovni tak, aby bylo možné mnohé díly a komponenty vyrábět ve vlastní režii. Firma je schopna vyrábět nejen kusové díly, ale i malosériovou výrobu.